Có ba cách xử lý MDF khi gặp một pha bet: call, fold, raise.

Thường khá rõ ràng thấy việc raise là chính xác khi bạn muốn lấy value từ những hand rất mạnh của mình hay bluff đối thủ để cướp pot. Trong khi đó việc call hay fold thường không quá rõ ràng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ giải thích hai khái niệm mỗi người chơi poker giỏi trên thế giới dùng để quyết định làm gì với pha bet, đó là tần suất phòng thủ (defend) tối thiểu và pot odd.

Cách sử dụng tần suất phòng thủ tối thiểu

Tần suất phòng thủ tối thiểu (MDF) mô tả phần range bạn phải tiếp tục khi đối mặt với pha bet để không thể bị khai thác bằng bluff. Nói cách khác, MDF là phần trăm tối thiểu bạn nên call hay raise để ngăn chặn việc đối thủ có thể lấy lợi nhuận từ việc luôn bluff bạn. Nên bạn fold nhiều hơn chỉ dẫn của MDF, đối thủ có thể bluff vô tội vạ để khai thác bạn.

Công thức của MDF là:

MDF = size của pot / (size của pot + size cú bet)

HỌC CHƠI POKER MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – CLICK NGAY!!!

Sau đó bạn nhân lên với 100 để tính ra tỉ lệ phần trăm. Hãy xem ví dụ dưới đây:

Online $1/$2, 6 nhà, stack hiệu dụng 100bb

Hero được chia J♥T♥ ở BTN, UTG fold, MP raise lên $5, chỉ có Hero call.

Flop ($13) T♠9♥3♠

MB bet $8.5. Hero call

Turn ($30) 6♦

MP bet $22.5. Hero call

River ($75) A♥

MP bet $37.5, Hero làm gì?

Trong tình huống này, đối thủ mạo hiểm $37.5 để thắng pot $75. Hãy đặt vào phương trình MDF:

$75/($75+$37.5)=0.67

Ta tính được tỉ lệ phòng thủ tối thiểu là 67% trong tình huống này. Điều đó cũng có nghĩa là nếu đối thủ đang bluff, thì đối thủ cần làm chúng ta fold ít nhất 33% để có lợi nhuận. Hero phải call nhiều hơn tần suất này để ngăn chặn đối thủ khai thác bằng việc bluff vô tội vạ.

Đây là bảng MDF tham khảo cho các size bet phổ biến nhất:

Khi nào thì sử dụng tần suất phòng thủ tối thiểu?

Bạn nên sử dụng khái niệm này khi luyện tập ngoài giờ chơi để có thể làm quen với những hand bài bạn nên call với những đối thủ mạnh. Làm như vậy sẽ giúp cho trực giác của bạn tốt hơn khi chuyển lên stack lớn, khi mà bạn phải đối đầu với những người chơi giỏi hơn luôn biết cách gây áp lực cho range của bạn.

Tuy nhiên, bạn sẽ hiếm khi sử dụng khái niệm này khi chơi. Đặc biệt là khi bạn chơi ở stack thấp, khi những người chơi sử dụng những chiến thuật rất mất cân bằng.

Tình huống duy nhất mà bạn có thể sử dụng MDF tốt hơn pot odd đó là khi đối đầu với những người chơi bạn không nắm rõ, hay ở một môi trường trò chơi mới mà bạn không thể đọc được các đối thủ.

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ ĐỘC QUYỀN TỪ WIKI POKER – CLICK NGAY!

Ví dụ:

Giả sử bạn đang đến casino ở Guatemala lần đầu tiên. Và quyết đinh chơi một session ở game $2/$5 với số tiền 500$. Ở hand đầu tiên bạn ở BB cầm J♠T♥, fold hết đến CO, một người trẻ mà bạn cho là thiếu kinh nghiệm, open lên $15. Chỉ có bạn call.

Flop là J♥8♠5♦

Bạn check và nhà CO bet $20, bạn call.

Turn là Q♠, bạn check và nhà CO bet $45, bạn call

River là 4♦, bạn check, nhà CO bet $110.

Giờ bạn buộc phải đưa ra quyết định với một hand trung bình. Khi không có bất cứ thông tin gì về đối thủ. Chúng ta sẽ sử dụng MDF trong tình huống này. Chúng ta sẽ sử dụng Piosolver để tìm ra quy trình trong tình huống này.

Đây là range defend của nhà BB với CO ở live game của Upswing Lab:

Và đây là range open raise của nhà CO bởi Upswing Lab:

Giờ tôi sẽ nhập các range này và chi tiết hand bài vào Piosolver:

Bạn có thể thấy solver đề nghị chiến thuật hỗn hợp cho JTo khi fold 78% và call 20%, raise bluff 2%. Vì đề nghị của solver quá phức tạp nên ta sẽ đơn giản hóa để có thể áp dụng trong thực tế. Trong tình huống này, tôi sẽ đơn giản hóa bằng cách fold tất cả JT và bù lại tôi sẽ call mọi lúc với AJ (solver chỉ khuyến khích call AJ 54%).

Chơi theo các này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ mắc những sai lầm lớn. Đó là cách mà MDF giúp chúng ta tránh được những tình huống đưa ra quyết định –EV nhiều.

Khi nào tránh sử dụng MDF

Như đã đề cập ở phần trước, bạn sẽ hiếm khi sử dụng MDF. Bây giờ ta sẽ cúng thảo luận về những tình huống bạn chắc chắn không nên dùng MDF. Đây là 3 tình huống đặc biệt chú ý:

1. Khi defend với c-bet mà không có vị trí

Một quan niện sai lầm phổ biến khi bạn dùng MDF khi đối đầu với c-bet trong tình huống defend ở blind. Việc đó là sai, và nó được chứng minh bởi solver. Cố gắng defend ở MDF trong tình huống này đòi hỏi bạn phải thực hiện những hành động –EV với một phần trong range của mình.

Thực tế là nếu bạn xem flop ở BB sau khi defend pha open raise, bạn sẽ luôn bị đặt vào một range và vị trí bất lợi. Nó tạo cơ hội cho đối thủ chơi hổ báo, bluff nhiều hơn, và anh ấy sẽ sử dụng cơ hội đó vì anh ta đã mạo hiểm để open pot ở preflop.

Có thể bạn quan tâm:

2. Khi đối thủ của bạn không thể có những bài bluff thông thường

Nếu range của đối thủ chỉ bao gồm những hand có bài, thật ngốc ngếch nếu bạn dùng MDF. Tại sao lại cố giữ mình không bị khai thác bằng việc bluff trong khi đối thủ của bạn không có hand nào để bluff cả.

Ví dụ:

Online $2/$4, 6 nhà , stack hiệu dụng $420

Hero ở MP với A♥3♥, raise lên $9, chỉ có nhà CO call.

Flop ($22) A♠Q♦T♠

Hero check, đối thủ bet $11.5, Hero call

Turn ($45) 9♥

Hero check, BU bet $30, Hero call

River ($105.5) K♠

Hero check, BU bet $50, Hero làm gì?

Trong tình huống này đối thủ của bạn không có bài nào mua hụt cả, tất cả trong range của anh ta là đôi hoặc mạnh hơn. Ở đây việc call theo MDF thật là vô nghĩa, và range đi tới river của anh ta rất mạnh, cũng không giống anh ra chuyển một hand có bài thành bài bluff.

Cũng có tranh cãi là hand này nên fold ở turn, khi không có nhiều người chơi bluff đủ nhiều trong tình huống đó.

3. Khi bạn đối đầu với một người chơi yếu

Đối đầu với những người chơi yếu thường không biết cân bằng range của mình, bạn cần chơi chiến thuật khai thác nhiều hơn để tối đa lợi nhuận.

Điều đó không phải luôn luôn có nghĩa là bluff quá hổ báo hay calldown light. Nó cũng có thể là fold thường xuyên hơn khi đối thủ không bluff đủ trong một vài tình huống.

Nên hãy cẩn thận xem bạn đang chơi với ai, và đừng cứng nhắc như robot, bởi vì bạn đang chơi với con người chứ không phải những cái máy. Nhìn vào tài khoản và lấy nhiều thông tin nhất có thể.

Khi nào thì sử dụng pot odd khi đối đầu với pha bet

Không giống như MDF, pot odd cần phải được giữ trong đầu trong hầu hết các hand bài. Pot odd được thể hiện bằng tỷ lệ, chẳng hạn như 2:1, cũng có thể được chuyển đổi thành 33% nếu dùng theo %.

Đây là công thức tính pot odd:

Size cú bet / (size của pot + size cú bet + số tiền cần call)

Nhân lên với 100 để thua được tỷ lệ phần trăm.

Hãy đến với ví dụ đầu tiên và tính pot odd của chúng ta ở river:

Online $1/$2, 6 nhà, stack hiệu dụng là $200

Hero cầm J♥T♥ ở BTN, fold tới MP raise lên $5, chỉ có Hero call.

Flop ($13) T♠9♥3♠

MP bet $8.5, Hero call

Turn ($30) 6♦

MP bet $22.5, Hero call

River ($75) A♥

MP bet $37.5, Hero làm gì?

Pot là $75 và chúng ta cần call $37.5, đây là công thức tính:

37.5/(75+37.5+37.5)=0.25

Nhân với 100 ta được phần trăm chúng ta phải thắng nếu call để hòa vốn là 25%.

Nói cách khác, nếu chúng ta có hơn 25% equity với range bet của đối thủ thì chúng ta nên call tất cả hand. Bất kể chúng nằm ở đâu trong range.

CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ “TẤT TẦN TẬT” VỀ POKER LỚN NHẤT VIỆT NAM

Pot odd có nhiều công dụng ở cả preflop và postflop.

Khi dùng để tìm ra range call tối ưu với một pha bet, pot odd được dùng phổ biến hơn so với MDF trong thực tế.

Khi đối đầu với pha bet ở river, bạn có thể tính pot odd để tìm ra tần suất chính xác mà bạn nên call. Sẽ phức tạp hơn nếu ở các nhịp sớm hơn bởi vì những lá ra sau có thể tác động đến việc ai thắng hand bài.

Đây là bảng pot odd với những size bet phổ biến dùng để tham khảo:

Kết luận

Khi nghĩ về MDF và pot odd, bạn luôn nhớ nên xem xét phong cách chơi và range của đối thủ trước khi đưa ra quyết định.

Như những ví dụ cho thấy, khi đối đầu với những người chơi đơn giản là không có nhiều bluff, có thể vì mặt bài hoặc vì đó là cách chơi của họ, hãy quăng MDF qua một bên và khai thác họ bằng cách fold thường xuyên hơn. Cần chú ý đến khuynh hướng của người chơi để có thể sử dụng MDF và pot odd đúng cách.

Hãy tham gia ngay cộng đồng Poker lớn nhất Việt Nam bằng cách, click vào các nội dung sau đây:

  • Inbox trực tiếp cho fanpage Wiki Poker để lấy mã code gia nhập CLB.
  • Tham gia ngay cộng đồng Học Poker miễn phí để cập nhật nhanh chóng thông tin mới nhất.
  • Tham gia ngay Free Tour tặng ngay vé TOUR 50K BUYIN FREE vào thứ 6 hàng tuần.

Liên hệ ngay với Support Wiki để được hỗ trợ, tư vấn mọi vấn đề liên quan đến Poker hoàn toàn miễn phí, SP Wiki sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn

Hẹn gặp lại, chúc bạn may mắn trên bàn chơi!

Dịch từ Upswing